Vänortsföreningen Lund-Nevers

Nevers, Frankrike – Lunds franska vänort

Nevers är en kommun i centrala Frankrike med drygt 37 000 invånare. Vänortsfördraget mellan Lund och Nevers slöts 1967. Föreningen bildades 1980 och blev Lunds första utomnordiska vänortsförening och är till för alla som har ett intresse för Frankrike och vill lära känna folket och landet närmare. Alla är välkomna i föreningen, oavsett språkkunskaper.

Aktuellt: besök i Nevers mars 2017

Den 9-12 mars företog en delegation bestående av kommunfullmäktiges ordförande, Lennart Prytz, Lunds kommuns internationella sekreterare Georg Heuwing och Vänortsföreningens ordförande Lotta Hansson, en resa till Nevers med syfte att delta i invigningen av vårmässan, och att tillsammans dra upp linjerna för det förestående 50-årsjubileet av vänortsfördraget. Skräddarmästare Annika Karp deltog i resan och ställer ut de för Lunds universitetet typiska doktorskragarna på Palais Ducal i Nevers med tema dräkt och smycken från staden Nevers samtliga vänorter fram till slutet av mars. Även en doktorsring av guld från Lunds universitet är en del av utställningen samt en folkdräkt från Torna härad, utlånad av Kulturen, samt en aftonklänning av Annika Karp, som också broderade i vänortsföreningen Nevers-Lunds monter på vårmässan.

Samtliga borgmästare från Nevers vänorter i Sverige, Tyskland, Turkiet, Vitryssland och Italien närvarade i Nevers under besöket.

This slideshow requires JavaScript.

Elevutbyte med Fäladsgården i Lund-Collège les Courlis i Nevers

Just nu pågår ett elevutbyte mellan Fäladsgården i Lund och Collège Les Courlis i Nevers. Eleverna från Fäladsgården tillbringade den 14 mars till den 21 mars i Nevers. De deltog i sina franska vänners vardag och skoldagar och de bodde i familjerna. De franska eleverna kommer till Lund i maj månad.

This slideshow requires JavaScript.

Föreningens syfte

Vänortsföreningens mål är att förverkliga intentionerna i vänortsfördraget mellan Lunds kommun och Nevers. Detta kom till på initiativ av Alfa Laval redan 1967. Vänortstanken är att skapa kontakter och utbyte mellan föreningar, organisationer, företag, institutioner, privatpersoner med fler.

Föreningsaktiviteter

Föreningsmedlemmarna träffas under trevliga och anspråkslösa former ett par gånger per termin. Det anordnas då oftast en föreläsning med anknytning till fransk kultur. Vid sammankomsterna serveras vanligen mat med anknytning till det franska köket. Vinprovningar och ostprovning har varit populära. Alla aktiviteter genomförs i regel till självkostnadspris.

Föreningsmedlemmarna i Lund och Nevers har besökt varandra i mer eller mindre organiserade former under åren. Hela familjer har lärt känna varandra och många har fått vänner för livet.

2 thoughts on “Vänortsföreningen Lund-Nevers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s