Vänortsföreningen Lund-Nevers

Nevers, Frankrike – Lunds franska vänort

Nevers är en kommun i centrala Frankrike med drygt 37 000 invånare. Vänortsfördraget mellan Lund och Nevers slöts 1967. Föreningen bildades 1980 och blev Lunds första utomnordiska vänortsförening och är till för alla som har ett intresse för Frankrike och vill lära känna folket och landet närmare. Alla är välkomna i föreningen, oavsett språkkunskaper.

Föreningens syfte

Vänortsföreningens mål är att förverkliga intentionerna i vänortsfördraget mellan Lunds kommun och Nevers. Detta kom till på initiativ av Alfa Laval redan 1967. Vänortstanken är att skapa kontakter och utbyte mellan föreningar, organisationer, företag, institutioner, privatpersoner med fler.

Föreningsaktiviteter

Föreningsmedlemmarna träffas under trevliga och anspråkslösa former ett par gånger per termin. Det anordnas då oftast en föreläsning med anknytning till fransk kultur. Vid sammankomsterna serveras vanligen mat med anknytning till det franska köket. Vinprovningar och ostprovning har varit populära. Alla aktiviteter genomförs i regel till självkostnadspris.

Föreningsmedlemmarna i Lund och Nevers har besökt varandra i mer eller mindre organiserade former under åren. Hela familjer har lärt känna varandra och många har fått vänner för livet.

Advertisements

2 thoughts on “Vänortsföreningen Lund-Nevers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s